praktisch

belmomenten

De dokters hebben elk een vast uur wanneer je ze telefonisch kan bereiken, klik hier voor de belmomenten.

Deze belmomenten zijn bedoeld voor korte vragen, zoals opvragen van uitslagen van labo, uitstrijkjes of andere preventieve onderzoeken. Ook voor vragen ivm medicatie: twijfel over dosering, nevenwerking kan u bellen.
Voor voorschriften, arbeidsongeschiktheid, reisadvies, attesten en uitgebreide adviezen of gesprekken hebben we liever dat u op consultatie komt.

Wat als ik een medisch attest nodig heb?

Zowel volgens de richtlijnen van het RIZIV als volgens de Orde der artsen, mag er geen medisch attest worden afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek. Daarom vragen we om op raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt.

Goede afspraken maken goede vrienden, daarom toch even je aandacht: Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar (art.196-197-213-214 van het Strafwetboek).

Wat te doen bij een volgeboekte online agenda?

Gelieve de eerst volgende vrije raadpleging te nemen.
Indien u van mening bent dat u niet kan wachten tot een latere afspraak, kan u een arts bereiken tijdens een van onze belmomenten, wij voorzien steeds enkele plaatsen voor dringende problemen.
Is het probleem waarvoor u belt naar onze mening niet dringend zal u toch een afspraak worden aangeboden op een later moment. Bij urgente medische problematiek zal de secretaresse u steeds met een beschikbare arts doorverbinden van 7-19u.
Na 19u dient u de wachtdoende arts te bellen op het nummer 0900 10 512

Heb ik vrije keuze van arts in de groepspraktijk?

Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur. We raden zelfs aan om zoveel mogelijk bij een zelfde arts te komen om zo een zekere vertrouwensband op te bouwen.
Maar indien de arts van uw keuze niet (meer) beschikbaar is of in geval van urgentie, zal u voorgesteld worden een collega van de groepspraktijk te raadplegen. Er is immers één gemeenschappelijk dossier dat door alle artsen van de praktijk kan geraadpleegd worden.

globaal medisch dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uwGlobaal Medisch Dossier.  

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartspraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

U beslist vrij of u een GMD wenst. Omdat wij streven naar een optimale gezondheidszorg wensen wij echter enkel de zorg voor patiënten met een GMD op ons te nemen.

De kost voor het GMD wordt tijdens de eerste consultatie geregeld via derde betaler via uw ziekenfonds.

Vanaf het ogenblik dat uw GMD in orde is geniet u vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij een arts van onze groepspraktijk.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier door gegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Wat is geïnformeerde toestemming

Via uw elektronisch medisch dossier (uw dossier in onze computer) kunnen er gegevens gedeeld worden met andere hulpverleners.
Dit gaat enkel over algemene medische gegevens zoals uw medische voorgeschiedenis, chronische medicatie, allergieën, vaccinaties ed.
Die gegevens zijn enkel toegankelijk voor hulpverleners die op dat moment te maken hebben met uw gezondheidstoestand.
Dit kan de samenwerking met andere hulpverleners (wachtdokter, spoeddienst, specialist, apotheker) omtrent uw gezondheid enkel ten goede komen.
Indien u dit niet wenst, gelieve ons dit te melden.

tarieven

De artsen zijn geconventioneerd. Dit houdt in dat we de erelonen, overeengekomen met het ziekenfonds, respecteren. Voor bijzondere eisen kan een hoger ereloon gevraagd worden.

  •  Consultatie: 26.50 euro (na 18u: +4 euro*)
  •  Huisbezoek: 39 euro (aangevraagd na 18u: 52 euro/ aangevraagd na 21u: 89.50 euro)

We hebben geen proton of bancontact; gelieve cash te betalen.

*Indien uw GMD in orde is, krijgt u deze 4 euro volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Verhuis

Als u verhuist naar een andere buurt willen we u vriendelijk verzoeken om bij gelegenheid een huisarts in uw nieuwe buurt te zoeken.

  • U kan sneller geholpen worden bij een acuut probleem.
  • U hebt geen vervoersproblemen, geen bus of tram die te laat komt.
  • U bent niet nodeloos lang onderweg.
  • Bij een spoedgeval of een ernstig probleem is voor ons op huisbezoek komen niet mogelijk.
  • U maakt zo plaats voor mensen die in Deurne Zuid komen wonen en ook graag een huisarts dichtbij hebben, vermits in onze regio een relatief huisartstekort is.

Voor een huisarts in uw buurt kan u zich informeren bij uw buren, de lokale apotheker... of kijk op www.mijndokter.be
Neem hiervoor rustig uw tijd, ondertussen helpen we u uiteraard nog graag verder.
Heeft u een nieuwe arts gevonden dan sturen we uw medisch dossier door.
Dankuwel voor het jarenlange vertrouwen, we wensen u verder een gezonde toekomst!

interessante links